Schaakvereniging Made

Leer schaken

Privacy statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Bedoeling is dat de privacy van de burgers beschermd wordt. Er is toestemming nodig voor gebruik van gegevens. Deze toestemming kan ingetrokken worden; er kan ook gevraagd worden deze gegevens te verwijderen. Hierbij dient altijd de wens afgewogen te worden tegen het belang van de organisatie/vereniging om gegevens te gebruiken en te bewaren. De organisatie/vereniging moet opschrijven welke gegevens verwerkt worden en met welk doel.

Daarom vinden u hieronder het document 'Privacy statement schaakvereniging 't Paardje', hierin wordt beschreven welke gegevens er verwerkt worden en waarom. Dit privacy statement is tijdens de ledenvergadering van 1 mei 2018 unaniem goedgekeurd.

Download het privacy statement.