Schaakvereniging Made

Leer schaken

Statuten & Reglementen

Statuten:

Dit zijn de statuten zoals ze door tijdens de algemene ledenvergadering op 13 december 2016 zijn bekrachtigd en bij de notaris zijn vastgelegd op 28 december 2016.
Download de statuten

Wedstrijdreglement:

Het wedstrijdreglement van onze vereniging zijn de regels die gelden voor onze interne competitie en eventuele andere activiteiten van de vereniging.
Download het wedstrijdreglement

Huishoudelijk reglement:

Ons huishoudelijk reglement is een set van regels en richtlijnen als aanvulling op de statuten.
Download het huishoudelijk reglement

Gebruikersdata wissen:

Als u wilt dat uw digitale data permanent wordt gewist dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via het mailadres info@schaakverenigingmade.nl