Schaakvereniging Made

Leer schaken

Vertrouwenspersoon en aanstellingsbeleid vrijwilligers

Wie denkt aan kinderen, jongeren en schaken, denkt direct aan spel en plezier. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Schaakvereniging 't Paardje getroffen heeft om binnen de vereniging een veilige omgeving voor kinderen te bieden.  Voordat de begeleid(st)ers met de kinderen aan de slag gaan, zorgt het bestuur voor de volgende zaken:

  • het houden van een intakegesprek met de toekomstige begeleid(st)er waarvan de inhoud wordt vastgelegd in korte notulen;
  • het laten ondertekenen van de gedragscode van de vereniging door de toekomstige begeleid(st)er;
  • het zorgdragen dat de begeleid(st)er een Verklaring Omtrent Gedrag overhandigt.

Pas als aan bovenstaande punten wordt voldaan wordt een begeleid(st)er officieel aangesteld binnen onze schaakvereniging.

Mocht er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag dan kan men terecht bij onze vertrouwenspersoon.

Onze gedragscode kan je terugvinden via deze link.

Heb je vragen of wil je iets belangrijks kwijt? Neem dan gerust contact op met onze vertrouwenspersoon:

Peter de Waard
vertrouwenspersoon
06-50223957
peter.dewaard@kpnmail.nl