Schaakvereniging Made

Leer schaken

Schaakgrootmeester Loek van Wely bij SV ’t Paardje

Op dinsdag 26 maart j.l. sloot Loek van Wely een week met een drietal hoogtepunten af. Allereerst werd hij gekozen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant te ‘s Hertogenbosch. Bovendien verzekerde hij zich van een zetel in de Eerste Kamer in Den Haag. Het “derde hoogtepunt” was zijn optreden in de arena van SV ’t Paardje in Made. Het laatste wapenfeit werd mogelijk gemaakt door Marcel van Seters als eerbetoon aan zijn onlangs overleden vader Bert en als dank aan de leden van SV ’t Paardje voor de steun en het medeleven gedurende de zware laatste weken. Na afloop vatte Annie van Seters, de weduwe van Bert, het kort en bondig samen: “dit is een mooie afsluiting”.

Voor aanvang van de simultaan ging Loek van Wely met een groot aantal jeugdleden van SV ’t Paardje op de foto; een buitenkansje waarvan vele ouders dankbaar profiteerden. Het jeugdlid met de grootste glimlach op het gezicht was ongetwijfeld Dominick Dekker want hij ontving uit handen van de grootmeester zijn eerste schaakdiploma.

Daarna nam Loek het op tegen 36 tegenstanders. Naast spelers van SV ’t Paardje was ook De Belaagde Dame, eveneens uit Made, rijkelijk vertegenwoordigd. De overige deelnemers behoorden tot de kennissenkring van Bert van Seters. Rustig maakte de grootmeester zijn rondjes en spoedig mocht hij de eerste felicitaties in ontvangst nemen. In meters bleven de rondjes even groot maar door de ontstane hiaten verscheen Loek wel steeds sneller voor het bord. De alsmaar beperkter wordende bedenktijd werd steeds meer schakers fataal en langzaam richtte de simultaangever een waar slachtveld aan. Een compliment aan jeugdlid Daan Pals is zeker op zijn plaats want toen reeds veel senioren hun koning hadden omgelegd speelde hij nog triomfantelijk verder. Uiteindelijk moest ook hij capituleren maar Loek van Wely beloonde hem door zijn handtekening op het bord van Daan te zetten. Na liefst 34 winstpartijen sleepten René Krul en Marc Govers een remise in de wacht. Het percentage van 97,2 % stemde echter niet alleen Loek van Wely tot tevredenheid want voor de deelnemers gold vooral de Olympische gedachte “deelnemen is belangrijker dan winnen”.

De leden van SV ’t Paardje danken Marcel van Seters voor het mogelijk maken van deze voor Made unieke simultaanseance.
Voor foto’s van het evenement: www.schaakverenigingmade.nl