Schaakvereniging Made

Leer schaken

SV ’t Paardje bezorgt simultaangever zware avond

Op zes juni 1989 gaf Hein-Piet van der Spek, speler van Paul Keres uit Utrecht, zijn eerste simultaan aan de spelers van SV ’t Paardje. Dat was het begin van een traditie, in het leven geroepen door toenmalig lid Henk Dubbelman die helaas te jong is overleden. Vorige week gaf Hein-Piet zijn 31e simultaan. Doorgaans behaalde hij een score van minimaal 80 procent maar ditmaal kwam hij niet verder dan 50 procent. Blijft de vraag of de jaren van Hein-Piet gaan tellen of dat de spelers van ’t Paardje en de gastspelers van De Belaagde Dame zoveel sterker zijn geworden?
Hein-Piet van der Spek speelde tegen twintig opponenten; hij won acht partijen, bereikte viermaal remise en ging acht keer kopje onder. De puntendelingen kwamen op naam van René Stadhouders, Johan van Gageldonk, Kay Jansen en Leon van Dongen. René en Kay zijn lid van ’t Paardje en Johan en Leon spelen voor De Belaagde Dame.
De acht spelers die de felicitaties in ontvangst mochten nemen zijn: Lars Vonk, René Gosens, Jasper van Oosterhout, Robin van Schendel, Daan Pals, William van den Bosch, Hans van Dongen en Andes Vermeulen. Lars, René, Jasper, Robin, Daan en William spelen voor ’t Paardje, Hans voor De Belaagde Dame en Andes was gastspeler.
De leden van SV ’t Paardje gaan nu met zomerreces. Zij danken alle trouwe volgers voor de getoonde belangstelling en wensen eenieder een zonnige vakantie toe.

Op dinsdag 3 september start het seizoen 2024-2025. Om 18.30 uur zijn de jeugdspelers aan zet en om 19.30 beginnen de senioren met de jaarlijkse Algemene Vergadering om vervolgens de eerste ronde van het nieuwe seizoen te spelen.